Helena Belková

projektová manažerka zabývající se ESG agendou v oddělení Audit & Assurance Deloitte Česká republika a Slovensko

ESRS E4 Biologická rozmanitost a ekosystémy

ESRS E4 Biologická rozmanitost a ekosystémy je jedním z Evropských standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS), který stanovuje požadavky na zveřejňování informací o dopadech podniků na suchozemská, sladkovodní a mořská stanoviště, ekosystémy a populace souvisejících druhů živočichů a rostlin, včetně různorodosti v rámci druhů,...

ESRS E3 Vodní a mořské zdroje

ESRS E3 Vodní a mořské zdroje je jedním z Evropských standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS), který stanovuje požadavky na zveřejňování informací o dopadu podniků na vodní a mořské zdroje. Cílem standardu je zlepšit transparentnost a srovnatelnost informací o environmentálních dopadech podniků a...