Milan Bláha

předseda Výboru pro regulaci a rozvoj profese KA ČR

Dialog profesních komor s vládou pokračuje

Zákon o lobbování, reforma veřejných zakázek či digitalizace nejrůznější procesů, to jsou některé z témat, o kterých jednali představitelé zákonem zřízených profesních komor ve čtvrtek 16. května 2024 ve Strakově akademii na každoročním setkání s členy vlády.

Význam auditu je nutné vysvětlovat

Výbor pro regulaci a rozvoj profese (VRRP) má za sebou velmi rušný rok. Pod tento výbor spadají i dva podvýbory, a to podvýbor pro etiku a AML a podvýbor pro ESG. K tomu novela zákona o účetnictví, novela zákona o auditorech, problematika limitů, organizačních složek,...