DomůÚvodníkVýznam auditu je nutné vysvětlovat

Význam auditu je nutné vysvětlovat

Výbor pro regulaci a rozvoj profese (VRRP) má za sebou velmi rušný rok. Pod tento výbor spadají i dva podvýbory, a to podvýbor pro etiku a AML a podvýbor pro ESG. K tomu novela zákona o účetnictví, novela zákona o auditorech, problematika limitů, organizačních složek, jež dokreslují záběr našeho výboru. Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem členům i oběma předsedkyním podvýborů, Petře Jirkové Bočákové a Carolyn Břečťanové, za jejich velmi dobrou práci v uplynulém roce.

Jako předseda VRRP bych se s vámi chtěl podělit o zkušenost, která mne dost zarazila. Během našich externích diskusí byla až příliš často slyšet věta: „Podnikatelé ten audit k ničemu nepotřebují“. Věřte, byla slyšet ze všech míst, jak od profesních a zájmových komor, od různých úředníků, z ministerstva financí, tak i od odborné veřejnosti.

Na výroky typu „podnikatelé audit k ničemu nepotřebují“ jsme začali reagovat odpovědí „audit je pro ty druhé“. Vysvětlili jsme, že podnikatel audit nepotřebuje, protože zpravidla sám ví, jak na tom je. Externí uživatelé však potřebují nezávislou a spolehlivou informaci, jak na tom podnikatel opravdu je. Vždyť uživatelé, jako je stát, dodavatelé, odběratelé, zaměstnanci, banky a jednoduše veřejnost, se podle auditovaných informací rozhodují.

Hezký příměr jsme našli s technickou kontrolou vozidla. Tu taky vy osobně nepotřebujete, ale dělá se to „pro ty druhé“, tj. kontroluje se, že neohrožujete vaše okolí.

Dále jsme slýchali, že si audit podnikatelé objednají, až jej budou potřebovat, a že zákon nemá nic nařizovat. Potřebou byla často myšlena žádost o dotace či spor mezi vlastníky. Zde jsme zdůrazňovali, že tato situace pramení z nepochopení preventivní role auditora, který každoročně posuzuje finanční zdraví firmy a doporučuje opatření s cílem hladkého překonání výzev budoucnosti (např. úspěšný audit žádosti o dotaci).

Navíc jsme vysvětlovali, že prvoroční audit je náročný, může se táhnout, účetní jednotku dostat do dokladové nouze a pod extrémní časový tlak, a i přes to vše může audit skončit výhradou. Podnikatel se tak může s dotací rozloučit a o auditorech si bude myslet své. Také jsme zdůrazňovali, že nečerpání dotací z Evropských fondů bude působit proti hospodářskému růstu.

Musíme si však zamést před vlastním prahem. Za 30 let trvání Komory auditorů ČR jsme nedokázali svému okolí jasně vysvětlit k čemu audit vlastně je. My auditoři to víme, ale uživatelé ne. S řešením musíme přijít všichni, tj. celá auditorská obec. A co tedy s tím? Aktivní komunikace. Musíme být vidět! Nejen na sítích, ale i ve veřejném prostoru. Děkuji za vaše nadšení to změnit.

Autor

  • předseda Výboru pro regulaci a rozvoj profese KA ČR