Aneta Boučková

vedoucí oddělení vnějších vztahů KA ČR

Národní účetní rada oslavila 25 let

Národní účetní rada oslavila v pondělí 22. dubna 2024 v reprezentačních prostorech Senátu Parlamentu České republiky 25. výročí svého založení. Komora auditorů měla tu čest se oslav účastnit a coby zakládající člen radě srdečně poblahopřát, poděkovat za odvedenou práci a popřát mnoho zdaru do...

Pusťte si záznam webináře k ESG

V pátek 26. ledna uspořádala komora prostřednictví platformy Webex informační webinář ke splnění podmínek vyhlášeného prioritního vzdělávacího tématu (PVT) ESG.  Na webu komory najdete prezentaci a nahrávku webináře spolu s informacemi k tématu vzdělávání v oblasti ESG a krátkým instruktážním videem k plnění testů v...

Testy ESG na platformě LMS Competent

Z důvodu výrazného navýšení počtu uživatelů přesunula komora své e-learningové kurzy z platformy iTrivio do prostředí LMS Competent. Nově zde najdete všechny testy k prioritnímu vzdělávacímu tématu ESG i veškeré zakoupené e-learningy. Přístupové údaje dostali e-mailem všichni auditoři 29. ledna 2024. Účastníci školení ESG předcházejících tomuto datu dostali...