Carolyn Břečťanová

předsedkyně Podvýboru pro AML a etiku KA ČR

Podpora auditorů v oblasti AML a etiky

Podvýbor pro AML a etiku (VAE) byl zřízený při výboru pro regulaci a rozvoj profese (VRRP) a, jak jeho název napovídá, specializuje se na požadavky, které na naši auditorskou profesi klade zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (zkráceně AML) a...