Zdeněk Grygar

předseda Výboru pro správu profese KA ČR

Komora již má auditory oprávněné ověřovat zprávy o udržitelnosti

Mezi činnosti výboru pro správu profese (VSP) patří především vedení rejstříku auditorů, auditorských společností a asistentů auditora včetně vyřizování všech záležitostí spojených se členstvím, mlčenlivostí, způsobem provádění auditorské činnosti, pojištěním a dalších správně-profesních činností. Konec roku 2023 a počátek letošního roku byly ve znamení nové...