DomůÚvodníkKomora již má auditory oprávněné ověřovat zprávy o udržitelnosti

Komora již má auditory oprávněné ověřovat zprávy o udržitelnosti

Mezi činnosti výboru pro správu profese (VSP) patří především vedení rejstříku auditorů, auditorských společností a asistentů auditora včetně vyřizování všech záležitostí spojených se členstvím, mlčenlivostí, způsobem provádění auditorské činnosti, pojištěním a dalších správně-profesních činností.

Konec roku 2023 a počátek letošního roku byly ve znamení nové agendy týkající se posuzování požadavků na vydávání oprávnění auditorům k ověřování zpráv o udržitelnosti. Zákonem č. 349/2023 Sb. byl s účinností od 1. ledna 2024 novelizován zákon o auditorech. Předmětem této novely bylo zejména doplnění předmětu auditorské činnosti o ověřování zpráv o udržitelnosti (§ 2 písm. c) a promítnutí této činnosti do ostatních ustanovení tohoto zákona. VSP připravil ve spolupráci s výborem pro KPV a podvýborem pro ESG vydávání dodatků k současným auditorským oprávněním. O tento dodatek si může požádat každý stávající auditor, který splní dvě podmínky:

  • absolvování minimálně 40 hodin profesního vzdělávání v oblasti problematiky ESG (pro rok 2024 a 2025 je toto předmětem vyhlášeného prioritního vzdělávacího tématu 1) a
  • absolvování ověření znalostí z této problematiky (toto je možné absolvovat v rámci testů nabízených komorou na platformě Competent nebo doložením od třetí strany).

Komora také počátkem března vyznačila v rejstříku auditorů fyzických osob přístupném na webových stránkách komory oprávnění k provádění zpráv o udržitelnosti (ESG). Na webu KA ČR je také možné si stáhnout v sekci Pro členy / Formuláře žádost o vydání výše zmíněného dodatku k oprávnění (ESG). V březnu byly komorou vydány první dva dodatky.

Novela zákona o auditorech ovlivní i asistenty auditora. VSP v této souvislosti připravuje úpravu vnitřního předpisu Směrnice pro odbornou praxi asistentů auditora. Tuto směrnici bude VSP předkládat ke schválení na listopadovém sněmu. Od 1. ledna 2026 bude do řízené praxe asistentů auditora promítnuta i problematika ESG.

V rámci běžné činnosti VSP jsou na rok 2024 naplánována dvě regionální setkání vedení komory s auditory, a to na jaře v Liberci a na podzim ve Znojmě. V loňském roce proběhla tato setkání v Plzni a v Olomouci, obě se těšila velkému zájmu ze strany auditorů. Kromě těchto regionálních akcí probíhají v každém čtvrtletí v sídle komory diskusní odpoledne pro auditory z Prahy a okolí. Každého setkání se účastní zástupci volených orgánů komory, kteří diskutují o aktuálních tématech a odpovídají na dotazy účastníků.

Již řadu let se náš výbor snaží auditorům pomáhat i v oblasti pojištění profesní odpovědnosti. Prodloužená smlouva o spolupráci s makléřskou společností Respect je účinná od 1. října 2022 a je potěšující, že i přes veškeré zdražování v různých oblastech se našim makléřům podařilo cenu pojistného pro auditory mírně snížit.

Autor