Eva Loulová

předsedkyně Výboru pro účetní výkaznictví KA ČR

Nová úprava účetnictví je naším hlavním tématem

Práce související s novým zákonem o účetnictví se definitivně staly trvalou a významnou součástí náplně výboru pro účetní výkaznictví, protože v posledních několika měsících se toho stalo opravdu hodně.