DomůÚvodníkNová úprava účetnictví je naším hlavním tématem

Nová úprava účetnictví je naším hlavním tématem

Blíží se léto, měla by končit další auditorská sezóna, ale výbor pro účetní výkaznictví má stále plné ruce práce.

Práce související s novým zákonem o účetnictví se definitivně staly trvalou a významnou součástí náplně výboru pro účetní výkaznictví, protože v posledních několika měsících se toho stalo opravdu hodně.

Nejdřív jsme se na začátku roku dočkali druhé verze návrhu nového zákona, který byl zveřejněn při příležitosti jeho postoupení do legislativní rady vlády. Na konci května byl zveřejněn návrh doprovodného zákona a při té příležitosti i další, třetí verze návrhu nového zákona o účetnictví a rámcové návrhy věcného řešení prováděcích vyhlášek.

Postupně se seznamujeme s novou úpravou a vznášíme k ní komentáře. Velmi si cením toho, že se některých našich jednání účastní i zástupci ministerstva financí.

Nyní probíhá intenzivní příprava připomínek právě k doprovodnému zákonu, který mění neuvěřitelných 129 zákonů.

Máme také novou definici čistého obratu, který účetní jednotky zveřejňují ve výkazu zisku a ztráty a podle kterého se určuje kategorie účetní jednotky. Tím čistý obrat ovlivňuje např. povinnost auditu nebo rozsah zveřejnění v účetní závěrce. Definice čistého obratu v zákoně u účetnictví se sladila s definicí v evropské směrnici o ročních účetních závěrkách a je dále vysvětlena ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. pro podnikatele.

Čistý obrat nově nepřestavuje jen prostý součet zůstatků na všech výnosových účtech, ale zužuje se na výnosy, na kterých je založen obchodní model účetní jednotky. Vzhledem k tomu, že se nepřihlíží k tomu, ve které položce výkazu zisku a ztráty je příslušný výnos vykazován, bude správné určení čistého obratu složitější, nicméně se bude jednat o údaj, který má určitě lepší vypovídací hodnotu.

Ve výboru pro účetní výkaznictví také průběžně projednáváme odpovědi na dotazy, které nám posíláte a které se týkají požadavků zákona o účetnictví. Výbor se také stará o pravidelnou aktualizaci příkladu přílohy účetní závěrky, který je k dispozici na webu KA ČR. Do verze pro rok 2023 tak byly doplněny návrhy zveřejnění týkající se např. informací o dorovnávací dani nebo možnosti použít funkční měnu.

Přeji vám krásné a pohodové léto a tajně doufám, že okurková sezóna se dostaví i do našeho výboru.

Autor

  • předsedkyně Výboru pro účetní výkaznictví KA ČR