DomůTagy5/2024

5/2024

Vstup do profese byl náročný. Audit je ale neuvěřitelně zajímavá profese

Rozhovor s novým auditorem Hugo Hýblem nejen o tom, jaká byla jeho cesta k získání audiroského oprávnění.

Ověřování údajů v žádosti o kompenzaci na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny

Komora auditorů připravila pro auditory návrh doporučených postupů při ověřování údajů v žádosti o kompenzaci na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny a příklad zprávy o ověření žádosti o úhradu kompenzací.
spot_img

Proč auditor vede spis

S kontrolami všech typů včetně auditů a třeba i technických revizí je jedna zásadní potíž:...

Neodkládejte nominace kandidátů do volených orgánů, termín je již 26. května

Pojďte vést komoru! Nebo znáte někoho, kdo by to měl dělat za vás? Ano,...

Hugo & Sally se baví o prohlášení vedení 1

Neopravené nesprávnosti

Hugo & Sally se baví o prohlášení vedení 2

Modifikace zprávy auditora

V dubnu byl vydán nový standard IFRS 18

Jak bylo uvedeno v článku Nový standard IFRS 18 nahradí IAS 1, tak se stalo,...

Národní účetní rada oslavila 25 let

Národní účetní rada oslavila v pondělí 22. dubna 2024 v reprezentačních prostorech Senátu Parlamentu...

Noví auditoři složili v dubnu slib

Dne 15. dubna 2024 se v sídle Komory auditorů ČR uskutečnil slib nových auditorů. Dle...

Kontrolní činnost Dozorčí komise KA ČR v roce 2023

Kontrolní činnost Dozorčí komise KA ČR (dále také „DK“) je zajišťována prováděním souhrnných kontrol,...

Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR

Výkonný výbor se sešel 15. dubna 2024 a schválil: návrh změn Zkušebního řádu a Směrnice...

Schválení směrnice CSDDD Evropským parlamentem

Evropský parlament schválil dne 24. dubna konečné znění směrnice o náležité péči podniků v oblasti...

Z odborných výborů KA ČR

VSMP/SME, VSP, VVV, RR

Latest articles

Vstup do profese byl náročný. Audit je ale neuvěřitelně zajímavá profese

Rozhovor s novým auditorem Hugo Hýblem nejen o tom, jaká byla jeho cesta k získání audiroského oprávnění.

Ověřování údajů v žádosti o kompenzaci na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny

Komora auditorů připravila pro auditory návrh doporučených postupů při ověřování údajů v žádosti o kompenzaci na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny a příklad zprávy o ověření žádosti o úhradu kompenzací.

Nominujte kandidáty do volených orgánů KA ČR, termín prodloužen do 23. srpna

Formuláře pro návrhy kandidátů jsou ke stažení na www.kacr.cz v sekci Pro členy / Sněmy. Kandidátní lístky je možné doručit na komoru osobně, poštou, e-mailem nebo datovou schránkou.

Doprovodný zákon k návrhu nového zákona o účetnictví byl zveřejněn

MF ČR zveřejnilo 31. května v elektronické knihovně Úřadu vlády eKLEP Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o účetnictví.