DomůHugo & SallyHugo a Sally se baví o akceptaci prvoroční zakázky přezkoumání hospodaření 1

Hugo a Sally se baví o akceptaci prvoroční zakázky přezkoumání hospodaření 1

Prvoroční zakázka přezkoumání hospodaření a její rizika

Sally, včera jsem mluvil se starostou obce, kam jezdím s rodinou na chalupu. Obrátil se na mě jako kamarád, protože chce zadat přezkoumání hospodaření auditorovi a ví, že pracuji v auditorské firmě. Tak jsem řekl, že se zeptám. Mohli bychom zkusit něco nového, je to jiný typ ověřovací zakázky a mě osobně by zajímalo, jak obec hospodaří.

Mojmíre, před přijetím takové zakázky, tj. před podpisem smlouvy se zástupcem obce, se musíme podívat na povinnosti, které pro auditora vyplývají z Auditorského standardu č. 52 a ISAE 3000, a musíme zjistit, zda bychom byli schopni takovou zakázku vůbec provést, tzn. zda máme k dispozici vhodné zdroje, přístup k informacím, resp. k osobám, které nám tyto informace poskytnou, a budeme schopni plnit požadavky vyplývající z profesních standardů, etických požadavků a příslušných právních předpisů.

Něco o obci vím. Pravidelně sleduji její webové stránky, bavím se se starostou a čtu zápisy z jednání volených orgánů.

A Mojmíre, víš, že s obcí není spojena nějaká negativní publicita? Ve sdělovacích prostředcích se ve spojení s obcemi objevují zprávy týkající se podvodného jednání. Z takové informace můžeme vyhodnotit zakázku přezkoumání hospodaření jako rizikovou.

Na tom něco bude, Hugo. Projdu si média a zeptám se starosty i na další věci týkající se obce a jejího hospodaření.

Než za ním půjdeš, připrav si seznam bodů či oblastí, které s ním chceš probrat. A zeptej se ho i na důvod proč nechce zadat přezkoumání hospodaření obce krajskému úřadu, který provádí tuto službu bezúplatně, ale auditorovi, kterému bude muset obec zaplatit.

A máme nějaký vzor nebo dotazník s příklady otázek, které je třeba vyhodnotit před přijetím zakázky?

Pro ověřovací zakázky tohoto typu vzorový dokument nemáme a ani na webových stránkách komory není zveřejněný vhodný příklad, ale podívej se do ISAE 3000 a Auditorského standardu č. 52, popř. se můžeš inspirovat i Příručkou pro provádění auditu (formulář 110 – Přijetí zakázky a 111 B – Vyhodnocení rizik prvoroční zakázky).

Martina Smetanová
Martina Smetanová
kontrolorka RVDA