DomůHugo & SallyHugo & Sally se baví o prohlášení vedení 3

Hugo & Sally se baví o prohlášení vedení 3

Změna jednatele

Sally, mám klienta, kde se po konci účetního období změnil majitel a následně celé vedení včetně jednatele. Nyní doděláváme audit a on mi odmítá podepsat prohlášení.

Tuším proč. Asi říká, že v průběhu auditovaného účetního období nebyl jednatelem, tudíž za toto období nechce prohlášení podepsat.

Přesně tak. Ale původní vedení i jednatelé už ve společnosti nefigurují.

To je jasné. Podepsat ho musí aktuální jednatel a případně další členové vedení.

Taky si myslím. Ale jak ho mám přesvědčit?

Jednoduše. Kdo je odpovědný za to, že společnost plní požadavky právních předpisů?

Statutární orgán čili zde jednatel. Ale až od okamžiku, kdy se jím stal.

Přesně tak. A měla společnost ve chvíli jmenování nového jednatele splněnu svoji povinnost sestavit a zveřejnit účetní závěrku za předcházející období?

To samozřejmě neměla. Jednatel byl jmenován v lednu. Aha, už mi to začíná docházet. Od okamžiku jmenování je nový jednatel odpovědný za plnění všech povinností společnosti, včetně povinnosti sestavit a zveřejnit závěrku za předchozí období. Z této odpovědnosti se nemůže nijak vyvléknout.

Ano. To, že nebyl jednatelem během ověřovaného období, nehraje roli. A navíc mu připomeň, že nepožadujeme žádná absolutní tvrzení.

Co tím myslíš?

V úvodu prohlášení je napsáno, že nám jednatel požadované body potvrzuje dle jeho nejlepších znalostí a vědomí a po příslušných dotazováních, která považuje za nezbytná, aby byl vhodně informován. Toto též doporučuje přímo standard ISA 580.

Aha, to přesně pasuje na naši situaci. Má se informovat u ostatních osob ve společnosti a pak nám potvrdit dané body dle svého nejlepšího vědomí. Pokud si není vědom žádné skutečnosti, která by byla v rozporu s některým bodem prohlášení, tak mu v zásadě nic nebrání dané prohlášení podepsat.

Michal Štěpán
Michal Štěpán
předseda Výboru pro metodiku auditu KA ČR