DomůHugo & SallyHugo a Sally se baví o akceptaci prvoroční zakázky přezkoumání hospodaření 2

Hugo a Sally se baví o akceptaci prvoroční zakázky přezkoumání hospodaření 2

Požadavky etického kodexu v kontextu vyhodnocení rizik prvoroční zakázky přezkoumání hospodaření

Sally, co je z tvého pohledu největší chybou, kterou bychom mohli udělat při rozhodování o přijetí zakázky přezkoumání hospodaření?

Auditorský standard č. 52 uvádí, že auditor je oprávněn přijmout zakázku přezkoumání hospodaření pouze tehdy, pokud disponuje odbornou způsobilostí. Ta je definována v Etickém kodexu, který musí auditor dodržovat i u přezkoumání hospodaření. Podle Etického kodexu je auditor povinen si osvojit a udržovat odborné znalosti a dovednosti na takové úrovni, aby služby, které poskytuje klientovi, byly odborně způsobilé a odpovídaly současným odborným a profesním standardům a příslušné legislativě, a jednat svědomitě a v souladu s příslušnými odbornými a profesními standardy.

A musíme se kromě Auditorského standardu č. 52, ISAE 3000 a Etického kodexu seznámit i s legislativou, která se týká samotné obce a jejího hospodaření?

Určitě, protože přezkoumání hospodaření je „kontrolou“ zákonnosti. Auditor ověřuje, zda obec postupovala v souladu s relevantními právními předpisy. Přehled právních předpisů či jejich ustanovení, se kterými auditor ověřil soulad, je součástí zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření jako její příloha.

Starosta mi určitě všechno řekne i to, jaké právní předpisy jsou relevantní. Je to můj spolužák, známe se dlouho.

Ale mohla by být ohrožena tvoje objektivita a nezávislost. Podívej se na etické požadavky včetně nezávislosti do Etického kodexu a ISAE 3000.

Aha, pokud budu mít důvod se domnívat, že neplním příslušné etické požadavky včetně nezávislosti, pak bych neměl být členem týmu provádějícího zakázku, pokud bychom zakázku přijali, ale ani tím, kdo připravoval vyhodnocení před přijetím zakázky, viď?

Přesně tak. Pokud nebudeš nezávislý, měl by vyhodnocení před přijetím zakázky provést místo tebe Hugo.

Martina Smetanová
Martina Smetanová
kontrolorka RVDA