DomůHugo & SallyHugo a Sally se baví o akceptaci prvoroční zakázky přezkoumání hospodaření 3

Hugo a Sally se baví o akceptaci prvoroční zakázky přezkoumání hospodaření 3

Vyhodnocení rizik prvoroční zakázky přezkoumání hospodaření

Jak jsi vyhodnotil svoji objektivitu a nezávislost, Mojmíre?

Abych byl upřímný, nejsem nestranný. Vyhodnocení před přijetím zakázky proto místo mne provedl Hugo, kterému jsem poskytl kontakt na starostu obce.

Myslím, že jsem zjistil všechny potřebné informace pro rozhodnutí o přijetí zakázky přezkoumání hospodaření. Vše jsem zdokumentoval, vyhodnotil a učinil závěr. Rád bych znal tvůj názor, Sally.

Tak do toho, Hugo.

Z veřejně dostupných informací vyplývá, že opoziční zastupitelé podali na ministerstvo vnitra stížnost týkající se porušení pravomocí starosty při nakládání s majetkem ve vlastnictví obce.

Co na to starosta?

Podle něj je to normální, protože stížnosti na jeho osobu jsou na denním pořádku, bohužel nic konkrétního mi nesdělil, jenom to, že ministerstvo oznámilo, že na obci provede kontrolu, proto si myslím, že ve stížnosti bylo něco, co se ministerstvu asi úplně nezdálo.

Co tam máš dál?

Starosta chce zadat přezkoumání hospodaření auditorovi, aby získal novou zkušenost, i když za službu bude muset zaplatit. Připravil jsem rozpočet, ale cena, kterou nabídl je příliš nízká, takže bychom nebyli schopni provést zakázku v souladu s profesními standardy a požadavky příslušných právních předpisů.

A jaký je tvůj závěr, Hugo?

Na obci proběhne kontrola z ministerstva a my nevíme s jakým výsledkem. Za cenu, kterou starosta nabídl nebudeme schopni realizovat kvalitní zakázku v souladu s profesními standardy a požadavky příslušných právních předpisů, takže by bylo ohroženo dodržování základního principu odborné způsobilosti a řádné péče. Zakázku jsem proto vyhodnotil jako rizikovou, neměli bychom ji přijímat.

Myslím, že jste oba odvedli dobrou práci, protože už víte, jaké auditorské postupy požadované profesními standardy a příslušnými právními předpisy musí auditor provést před přijetím nové zakázky, tj. před podpisem smlouvy, a že tyto postupy musí zdokumentovat. 

Martina Smetanová
Martina Smetanová
kontrolorka RVDA