DomůHugo & SallyHugo a Sally se baví o testování účetních zápisů 1

Hugo a Sally se baví o testování účetních zápisů 1

Plánování – reakce na významné riziko obcházení kontrol vedením

Ahoj Hugo a týme. Vítám vás na dnešní plánovací schůzce k auditu společnosti XYZ.  Jako první téma bych ráda s Hugem probrala plánované reakce na významné riziko obcházení kontrol vedením.

ISA 240 uvádí celou řadu postupů reagujících na riziko podvodu. Povinné jsou tři. Test účetních zápisů, prověřit možnou předpojatost při tvorbě účetních odhadů a ověřit odůvodnění významných neobvyklých transakcí. Všechny jsem do plánu auditu zahrnul.

Skvělé. Rizika materiální nesprávnosti způsobená podvodem jsou vždy významná. Identifikoval jsi ještě nějaké jiné kromě povinného obcházení kontrol vedením?

Už jen významné riziko podvodu na výnosech. To jsme se snažili co nejvíce specifikovat. Vidíme ho ve správnosti účetního období a v existenci transakcí na konci roku.

K tomu se ještě vrátíme. Teď se pojďme soustředit na test účetních zápisů. Jeho cílem je identifikovat potenciálně podezřelé účetní zápisy a další úpravy provedené při sestavení účetní závěrky se zaměřením na možný podvod. Dalším krokem je zkontrolovat na podkladovou transakci, zda jsou zápisy správně. Hugo, jaký bude náš postup?

Nejprve musíme zmapovat procesy včetně manuálních a automatických kontrol nad účetními zápisy a sestavením účetní závěrky. Toto porozumění nám pomůže pochopit, jaké typy účetních zápisů u klienta existují, vyhodnotit jejich rizika a definovat, které mohou být potenciálně podezřelé.

Správně. A co dále?

Budeme se ptát účetních, popřípadě ostatních osob, které účtují, zda si nejsou vědomi nepatřičné nebo nezvyklé činnosti vztahující se ke zpracování účetních zápisů.  Třeba zda po nich někdo nechtěl, aby zaúčtovali něco bez podkladu. Pak nadefinujeme charakteristiky podezřelých zápisů a vybereme položky k testování.

Výborně, souhlasím!

Petr Mališ
Petr Mališ
člen Výboru pro metodiku auditu KA ČR