DomůHugo & SallyHugo a Sally se baví o přehledu o peněžních tocích 1

Hugo a Sally se baví o přehledu o peněžních tocích 1

Chybějící povinný přehled o peněžních tocích

Ahoj Mojmíre, kontroloval jsem před vydáním zprávy spis, účetní závěrku a návrh výroku, který jsi připravil u společnosti XYZ s.r.o. Rád bych tě pochválil za skvěle provedenou a zdokumentovanou práci.

To rád slyším. To je snad poprvé, co nemáš žádné výhrady.

No, to jsem neřekl. Bohužel jedna zásadní věc nám utekla. Účetní závěrka neobsahuje přehled peněžních toků.

Ale vždyť ten přehled je nepovinný a nebyl součástí účetní závěrky ani vloni.

Mojmíre, to tě musím opravit. Přehled o peněžních tocích nemusí sestavovat pouze malá a mikro účetní jednotka. Jenže náš klient je od letošního roku díky nárůstu obratu a aktiv během posledních dvou let již střední účetní jednotkou.

Ajaj. Toho jsem si vůbec nevšiml.

Nic si z toho nedělej, je to i moje chyba. Měl jsem na to myslet při přípravě plánu audit a přehled peněžních toků do něj zahrnout.

A to i u přehledu budou identifikována a vyhodnocena rizika materiální nesprávnosti?

Ano, nejpravděpodobněji riziko zveřejnění, správnosti uvedených částek, úplnosti úprav o nepeněžní transakce a správné klasifikace jednotlivých peněžních toků.

Pokud mají povinnost sestavit přehled peněžních toků letos, musí ho připravit i za loňský rok?

Ano, je třeba, aby zveřejnili i srovnatelné údaje.

To je ale spousta práce a oni na vydání účetní závěrky spěchají. Co když nebudou chtít přehled za dva roky připravovat?

Pokud by přehled peněžních toků, který je pro ně povinnou součástí účetní závěrky, nepřipravili, pak je to na modifikaci výroku, nejpravděpodobněji na výhradu.

A mohu jim nabídnout, že jim přehled sestavíme? Něco nám doplatí a já to budu mít z rozvah během chvíle.

Tak to by nešlo. Kde by byla naše nezávislost? Jak bychom mohli ověřovat něco, co jsme sami připravili? Navíc nemusíme mít informace o všech nepeněžních transakcích, protože jsme se na ně během auditu specificky nezaměřovali.

OK, jdu to s nimi projednat.

Martina Křížová Chrámecká
Martina Křížová Chrámecká
oddělení metodiky KA ČR