DomůHugo & SallyHugo a Sally se baví o testování účetních zápisů 6

Hugo a Sally se baví o testování účetních zápisů 6

Finální audit – interní vs. externí doklady a účetní zápisy mimo hlavní knihu

Sally, účetní zápisy jsme ve všech případech testovali na interní doklady a ujistili se, že dané transakce byly vedením schváleny. Šlo to rychle a předpokládám, že to je dostačující. Souhlasíš?

Hugo, s tím nesouhlasím. Kvalita důkazních informací musí být maximální možná, vzhledem k riziku podvodu. Samotné schválení vedením není důkazem, že tento zápis není vedením zmanipulován. Musíme získat důkazy, že zápis odpovídá reálné podkladové transakci.

Například si můžeme vyžádat externí doklad jako je smlouva.

Přesně.

A ještě jedna věc. Všimli jsme si, že existují i účetní zápisy, které nejsou součástí hlavní knihy. Mám na mysli reklasifikace na úrovni účetních výkazů. Například klasifikace dlouhodobých, resp. krátkodobých bankovních úvěrů. Uvažuji, jestli bychom i pro tyto zápisy měli zkontrolovat správnost.

Správně, výborný postřeh. Naše testování správnosti účetních zápisů se má věnovat kromě zápisů v hlavní knize i dalším úpravám provedeným při sestavení účetní závěrky. Zápisy mimo hlavní knihu mohou být také zdrojem chyb nebo podvodů v účetní závěrce.

Petr Mališ
Petr Mališ
člen Výboru pro metodiku auditu KA ČR