DomůHugo & SallyHugo a Sally se baví o přehledu o peněžních tocích 2

Hugo a Sally se baví o přehledu o peněžních tocích 2

Ověření přehledu o peněžních tocích

Ahoj Sally, můžeš mi prosím poradit? Hugo tu dnes není.

Jasně. O co se jedná?

Náš klient sestavil přehled o peněžních tocích a já vlastně nevím, jak ho ověřit a jak to zdokumentovat ve spise. Hugo identifikoval rizika správnosti uvedených částek, úplnost úprav o nepeněžní transakce a správnou klasifikaci jednotlivých peněžních toků. To mám dělat nějaké vzorky?

A jakou metodu sestavení klient použil?

Nepřímou metodu, vyšel z výsledku hospodaření a rozvah.

To je vlastně pro nás jednodušší. Nejčastěji kontrolujeme klientem sestavený přehled tak, že si ho na základě našich znalostí získaných během auditu sestavíme sami a obě varianty porovnáme. Takže žádné vzorky.

Hugo ale nechtěl, abych ho sestavoval za klienta!

Takhle to nemyslím. Přehled, který sestavíš porovnáš s klientovým a k položkám, ve kterých se budete rozcházet, budeš potřebovat vysvětlení klienta a související podklady. Potřebuješ tedy získat důkazní informace, které klientův výpočet buď podpoří, nebo vyvrátí.

Ale co ty úpravy o ostatní nepeněžní transakce?

To je zapeklitá věc. Musíš projít informace, které jsme získali během auditu, a ověřit, že klient na nic materiálního nezapomněl. Obvykle se jedná o přecenění na reálnou hodnotu, zápočty apod.

Klient není ve výpočtu moc zběhlý, myslím, že na některé typické úpravy, jako jsou nezaplacené investiční faktury, nevyplacené dividendy nebo právě přecenění derivátů, zapomene. Musím i tyto chyby dokumentovat v přehledu identifikovaných nesprávností?

Ano. Přehled o peněžních tocích je stejně důležitý výkaz jako rozvaha nebo výsledovka.

Martina Křížová Chrámecká
Martina Křížová Chrámecká
oddělení metodiky KA ČR