Martina Křížová Chrámecká

oddělení metodiky KA ČR

Hugo a Sally se baví o přehledu o peněžních tocích 1

Chybějící povinný přehled o peněžních tocích

Hugo a Sally se baví o přehledu o peněžních tocích 2

Ověření přehledu o peněžních tocích

Hugo a Sally se baví o přehledu o peněžních tocích 3

Nepovinné zveřejnění přehledu o peněžních tocích

Hugo a Sally se baví o přehledu o peněžních tocích 4

Význam přehledu o peněžních tocích