DomůHugo & SallyHugo a Sally se baví o přehledu o peněžních tocích 3

Hugo a Sally se baví o přehledu o peněžních tocích 3

Nepovinné zveřejnění přehledu o peněžních tocích

Ahoj Sally, chci si něco ověřit. Klient CDEF s.r.o. v příloze v účetní závěrce uvedl i přehled o peněžních tocích, i když podle vyhlášky nemusí. Myslím si, že ho musíme ověřovat stejně, jako kdyby byl povinný.

Ahoj Hugo, souhlasím s tebou. Jakákoliv informace, která je součástí účetní závěrky, ať už je vyžadovaná účetními předpisy, nebo ne, musí být ověřena, pokud je z pohledu uživatelů účetní závěrky materiální.

A musím na přehled o peněžních tocích samostatně referovat v našem výroku, i když ho klient označil jako Přílohu k účetní závěrce?

Ať už klient přehled označí jakkoliv, z pohledu účetního rámce se jedná o samostatný výkaz. Ve výroku proto musí být jednoznačně uvedeno, že je součástí účetní závěrky.

Ještě mě napadá jedna otázka. V účetních standardech IFRS je přehled o peněžních tocích vždy povinnou součástí účetní závěrky. U nás podle zákona o účetnictví ho některé účetní jednotky nemají povinnost sestavovat. Je tedy pro účetní závěrku dle českých účetních předpisů v pořádku, když ho v souladu s výjimkou v zákoně nesestaví?

To je hodně složitý problém. Přehled o peněžních tocích poskytuje uživatelům účetní závěrky důležité informace o tom, zda je společnost schopna svou činností vygenerovat dostatek peněžních prostředků k úhradě investic a úvěrů a výplatě dividend. Tuto informaci jim výsledovka nemůže neposkytnout. O nutnosti zahrnutí přehledu do účetní závěrky tak rozhodují potřeby uživatelů.

Takže pokud má společnost velké úvěry, pak by měla přehled do účetní závěrky dát.

To je věcí odborného úsudku a zohlednění mnoha dalších faktorů týkajících se finanční situace dané společnosti. Ale v obecné rovině ano, měla.

A o co opřu svůj požadavek, pokud by klient přehled o peněžních tocích do účetní závěrky nezahrnul, protože ze zákona nemusí, ale já bych to považoval za materiální nesprávnost z hlediska potřeb uživatelů?

V českém prostředí můžeš argumentovat povinností stanovenou v § 7 odst. 1 zákona o účetnictví, tj. že účetní závěrka poskytuje dostatečné informace pro ekonomická rozhodnutí uživatelů. Pokud je tedy výkaz o peněžních tocích pro uživatele klíčový proto, aby pochopili finanční situaci a likviditu společnosti, tak bez něj účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz.

Martina Křížová Chrámecká
Martina Křížová Chrámecká
oddělení metodiky KA ČR