Petr Mališ

člen Výboru pro metodiku auditu KA ČR

Hugo a Sally se baví o testování účetních zápisů 1

Plánování – reakce na významné riziko obcházení kontrol vedením

Hugo a Sally se baví o testování účetních zápisů 2

Plánování – testované období a úplnost hlavní knihy

Hugo a Sally se baví o testování účetních zápisů 3

Finální audit – shrnutí testovací strategie

Hugo a Sally se baví o testování účetních zápisů 4

Finální audit – automatizované a manuální zápisy

Hugo a Sally se baví o testování účetních zápisů 5

Finální audit – vzorek na základě stanovených kritérií

Hugo a Sally se baví o testování účetních zápisů 6

Finální audit – interní vs. externí doklady a účetní zápisy mimo hlavní knihu