DomůNa pomocSchválení směrnice CSDDD Evropským parlamentem

Schválení směrnice CSDDD Evropským parlamentem

Evropský parlament schválil dne 24. dubna konečné znění směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, dále jen „CSDDD“). Členské státy musí CSDDD transponovat do jejich národních právních předpisů do dvou let ode dne jejího vstupu v platnost.

CSDDD má vést k větší odpovědnosti podniků, prosazování lidských práv a ochrany životního prostředí a zároveň k vytváření rovných podmínek pro společnosti v Evropské unii. Požadavky CSDDD se zaměřují taktéž na hodnotové řetězce a zahrnují i přijetí plánu transformace v souladu s Pařížskou dohodou tak, aby byl obchodní model společností slučitelný s mezní hodnotou globálního oteplování 1,5 °C.

Nové požadavky dle CSDDD budou poprvé uplatňovat:

  • v roce 2027 společnosti s více než 5 tisíci zaměstnanci a obratem nad 1 500 milionů eur,
  • v roce 2028 společnosti s více než 3 tisíci zaměstnanci a obratem nad 900 milionů eur,
  • v roce 2029 s více než 1 tisícem zaměstnanců a obratem nad 450 milionů eur.

Do rozsahu působnosti jsou zahrnuty i společnosti ze třetích zemí, které dosáhnou prahových hodnot obratu dosaženého v Evropské unii a dle obratu se bude určovat rok pro první uplatnění požadavků.

Autor