Sample Category Title

Vstup do profese byl náročný. Audit je ale neuvěřitelně zajímavá profese

Rozhovor s novým auditorem Hugo Hýblem nejen o tom, jaká byla jeho cesta k získání audiroského oprávnění.

Ověřování údajů v žádosti o kompenzaci na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny

Komora auditorů připravila pro auditory návrh doporučených postupů při ověřování údajů v žádosti o kompenzaci na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny a příklad zprávy o ověření žádosti o úhradu kompenzací.

Nominujte kandidáty do volených orgánů KA ČR, termín prodloužen do 23. srpna

Formuláře pro návrhy kandidátů jsou ke stažení na www.kacr.cz v sekci Pro členy / Sněmy. Kandidátní lístky je možné doručit na komoru osobně, poštou, e-mailem nebo datovou schránkou.

Doprovodný zákon k návrhu nového zákona o účetnictví byl zveřejněn

MF ČR zveřejnilo 31. května v elektronické knihovně Úřadu vlády eKLEP Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o účetnictví.

Dialog profesních komor s vládou pokračuje

Zákon o lobbování, reforma veřejných zakázek či digitalizace nejrůznější procesů, to jsou některé z témat, o kterých jednali představitelé zákonem zřízených profesních komor ve čtvrtek 16. května 2024 ve Strakově akademii na každoročním setkání s členy vlády.

Noví auditoři složili v květnu slib

Dva auditoři složili slib do rukou prezidenta Komory auditorů ČR Ladislava Mejzlíka 13. května 2024 v sídle Komory auditorů ČR.

Ze zasedání volební komise KA ČR

Volební komise prodloužila možnost navrhovat kandidáty do 23. srpna. Rozhodla také o oslovení kandidátů, aby auditorům předložili své názory na další vývoj a činnost komory (získané informace budou zveřejněny v září).

Z odborných výborů KA ČR

Informace o činnosti výboru pro SMP/SME, výboru pro správu profese, výboru pro auditorské zkoušky, výboru pro ESG a výboru pro metodiku auditu.

EFRAG zveřejnila nová technická vysvětlení k ESRS

EFRAG oznámila ve čtvrtek 30. května 2024 vydání 44 nových vysvětlení a také soubor technických vysvětlení, která byla dosud publikována. Celkem se jedná o 68 vysvětlení, jež mají za cíl pomoci zainteresovaným stranám s implementací Evropských standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS) prostřednictvím platformy...

Accountancy Europe pořádá webinář k novému AML balíčku

Accountancy Europe pořádá 25. června 2024 pro své členy webinář New EU AML rules – What changes for practitioners? Evropský parlament přijal v dubnu 2024 balíček legislativních návrhů na posílení pravidel EU proti praní špinavých peněz (neboli AML balíček). Cílem webináře je pomoci účastníkům lépe...

Hugo & Sally videa

Hugo a Sally dostali tvář a hlas. Seriál videí vytvořených s pomocí umělé inteligence.