DomůÚvodníkReforma zkouškového systému

Reforma zkouškového systému

Rok 2024 bude z pohledu činnosti výboru pro auditorské zkoušky nejprve věnován úpravám stávajícího zkouškového systému, které jsou vyvolány potřebou implementovat do zkouškového systému evropskou regulaci v oblasti ESG. Výkonný výbor navrhl tuto problematiku testovat v rámci zavedení nové dočasné dílčí části auditorské zkoušky „ESG“. Zahrnutí tohoto tématu do již existujících dílčích částí auditorské zkoušky by znamenalo roztříštění znalostí v této oblasti a zároveň by to ještě více rozšiřovalo už tak dost obsahově rozsáhlé existující dílčí části auditorské zkoušky.

Příprava sylabu této nové zkoušky již začala. V souvislosti s tím bude doplněn zkušební řád komory o tuto zkoušku a následně bude jeho upravené znění předloženo ke schválení sněmu auditorů v listopadu 2024. Z toho vyplývá, že problematika ESG bude zahrnuta do zkouškového systému až po schválení nové zkoušky „ESG“ sněmem auditorů.

Zkouškový systém komory od roku 2021 postupně prochází různými úpravami, a to jak formálními, tak i obsahovými. Rok 2024 nebude výjimkou. Na konci roku bude celkový počet zkoušek na maximální hranici, tj. 12 zkoušek.

Komora začala na konci roku 2023 pracovat na nové koncepci zkouškového systému. Záměrem reformy je snížit počet skládaných dílčích částí auditorské zkoušky, zároveň jednotlivé zkoušky obsahově více propojit, aby znalosti a dovednosti nabyté v průběhu skládání zkoušek co možná nejvíce odpovídaly potřebám auditorské praxe. Chtěli bychom rovněž změnit celou dosavadní koncepci přípravy jednotlivých zkoušek, více propojit jednotlivé týmy, které připravují zkoušky, vytvořit jiné nové týmy, které budou zkoušky oponovat, zkušebně testovat apod.

Možná vám v tuto chvíli vyvstávají na mysl různé otázky typu: Kdy bude reforma zkouškového systému uvedena v život? Kolik těch zkoušek tedy bude? Co bude obsahem jednotlivých zkoušek? Jaká bude jejich forma? Jak dlouho bude starý systém ještě dobíhat po zavedení nového systému? Jak se bude postupovat při přechodu ze starého systému do nového systému? Jak to bude s uznáváním státních zkoušek nebo profesních zkoušek?

Na některé z těchto otázek zatím neznáme přesnou odpověď, protože jsme teprve na začátku diskuse a přípravy reformy. Mohu vám ale slíbit, že o postupných krocích vás budeme průběžně informovat především v novém newsletteru Auditor.

Je nutno zdůraznit, že se nejedná pouze o úpravu stávajícího zkouškového systému, ale o zásadní reformu, která si vyžádá delší čas jak na její přípravu, tak na její následné uvedení do praxe.

Do roku 2024 vám přeji pevné zdraví a spokojenost v osobním i profesním životě.

Autor