Monika Randáková

předsedkyně Výboru pro auditorské zkoušky KA ČR

Vstup do profese byl náročný. Audit je ale neuvěřitelně zajímavá profese

Rozhovor s novým auditorem Hugo Hýblem nejen o tom, jaká byla jeho cesta k získání audiroského oprávnění.

Reforma zkouškového systému

Rok 2024 bude z pohledu činnosti výboru pro auditorské zkoušky nejprve věnován úpravám stávajícího zkouškového systému, které jsou vyvolány potřebou implementovat do zkouškového systému evropskou regulaci v oblasti ESG. Výkonný výbor navrhl tuto problematiku testovat v rámci zavedení nové dočasné dílčí části auditorské zkoušky „ESG“. Zahrnutí tohoto...

Setkání zástupců MF ČR, RVDA a KA ČR ohledně zkouškového systému KA ČR

Dne 7. prosince 2023 se v prostorách Komory auditorů ČR uskutečnilo setkání zástupců Ministerstva financí ČR, Rady pro veřejný dohled nad auditem a Komory auditorů ČR. Předmětem jednání bylo nejprve informovat dohledové orgány KA ČR o změnách ve zkouškovém systému, které byly postupně zaváděny v průběhu...