DomůAktualityNeodkládejte nominace kandidátů do volených orgánů, termín je již 26. května

Neodkládejte nominace kandidátů do volených orgánů, termín je již 26. května

Pojďte vést komoru! Nebo znáte někoho, kdo by to měl dělat za vás? Ano, je to práce navíc. Je to ale práce, která je podstatou samosprávné profese – auditoři řídí auditory. Vždyť je to jedinečná příležitost být v centru dění a mít možnost jej ovlivnit či se pravidelně setkávat s ostatními auditory a sdílet zkušenosti a poznatky.[1]

Možnost podat kandidaturu do výkonného výboru, dozorčí, kárné a volební komise KA ČR končí 26. května. Letošní sněm bude volit polovinu, tj. sedm členů, výkonného výboru a šest náhradníků, pět členů a čtyři náhradníky dozorčí komise a tři členy a tři náhradníky kárné komise a v doplňovacích volbách jednoho člena a dva náhradníky volební komise.

Formuláře pro návrhy kandidátů do uvedených volených orgánů jsou ke stažení na webových stránkách komory www.kacr.cz v sekci Pro členy / Sněmy. Upozorňujeme, že kandidáty do volených orgánů komory mohou navrhovat pouze auditoři zapsaní v rejstříku Komory auditorů ČR. Kandidátní lístky se doručují na úřad komory osobně, poštou, e-mailem nebo datovou schránkou, kontaktní údaje naleznete na webu komory v sekci O komoře / Kontakty.


[1] Doporučujeme přečíst si články:

Proč kandidovat do Výkonného výboru KA ČR

Práce v Dozorčí komisi KA ČR pohledem jejího člena

Práce v Kárné komisi KA ČR pohledem jejího člena

Autor