DomůAktualityZe zasedání Výkonného výboru KA ČR

Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR

Výkonný výbor se sešel 15. dubna 2024 a schválil:

  • návrh změn Zkušebního řádu a Směrnice pro odbornou praxi asistentů auditora, které budou dále projednány ve volených orgánech KA ČR,
  • aktualizovaný seznam zkušebních komisařů na rok 2024,
  • složení odvolací zkušební komise u dílčí auditorské zkoušky Účetnictví neziskových organizací a finančních institucí,
  • Michala Šindeláře novým členem výboru pro metodiku auditu.

Výkonný výbor dále projednal:

  • a schválil přípravu aplikační doložky ke standardu pro audity méně složitých účetních jednotek (LCE), která bude předložena na listopadovém sněmu KA ČR,
  • a schválil program konference s názvem ESG reporting a jeho audit: mýty a fakta, která se uskuteční dne 20. června 2024 na VŠE v Praze

a vzal na vědomí:

  • informaci o plnění rozpočtu komory za období leden–březen 2024,
  • zápisy ze zasedání výborů a komisí,
  • informace z kárné komise o statistice uložených kárných opatření,
  • informace z legislativního monitoringu.

Autor