DomůAktualitySérie IFAC o řízení kvality: Implementace v malých firmách

Série IFAC o řízení kvality: Implementace v malých firmách

Komora auditorů zveřejnila na webových stránkách překlad druhého dílu z třídílné série IFAC o řízení kvality: Implementace v malých firmách. Cílem této série je poskytnout malým auditorským firmám praktickou podporu při implementaci ISQM 1 a dalších souvisejících standardů. Druhý díl Zpracování podrobného implementačního plánu se věnuje identifikaci kvalitativních cílů, dokončení procesu vyhodnocení rizik, zmapování stávajících (nebo navržení nových) reakcí na rizika ohrožující kvalitu (tj. pravidel a postupů neboli „kontrol“), zavedení a zdokumentování systému řízení kvality a informování o něm.

Oba díly najdete v sekci Metodika − Metodické pomůcky − Řízení kvality.

Třetí díl, který se bude zabývat monitorováním systému řízení kvality a zaváděním nápravných opatření, plánuje IFAC vydat do konce druhého čtvrtletí tohoto roku. Komora zajistí překlad a zveřejní jej na svých webových stránkách.

Autor