DomůAktualityZe zasedání Výkonného výboru KA ČR

Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR

Výkonný výbor se sešel 19. února 2024 a schválil:

 • plán činnosti a složení odborných metodických výborů na rok 2024,
 • doplněný seznam zkušebních komisařů na rok 2024,
 • plán činnosti a složení výboru pro auditorské zkoušky,
 • návrh dotazníku na hodnocení přípravného kurzu ke zkouškám.

Výkonný výbor dále projednal:

 • a schválil postup Komory auditorů ČR při vydávání oprávnění k ověřování zpráv o udržitelnosti (ESG),
 • personální informace z úřadu KA ČR,
 • a schválil návrh na úpravy ZoA v oblasti zkouškového systému,
 • doplnění a úpravy Zprávy KA ČR o výsledcích kontrol kvality za rok 2023,
 • návrh změn směrnice B18 − Zásady organizace přípravy a oprav auditorské zkoušky a rozdílové auditorské zkoušky,
 • postup ve věci oprávnění k ověřování zpráv o udržitelnosti (ESG) pro auditorské firmy,
 • a schválil návrhy úprav v organizaci oddělení metodiky auditu a účetnictví,
 • další postup ve věci přípravy a podkladových materiálů na seminář ISQM 1,
 • a schválil rozeslání upraveného dotazníku pro SME/SMP,
 • a schválil změnu Organizačního řádu KA ČR

a vzal na vědomí:

 • informaci o plnění rozpočtu komory za období leden–prosinec 2023,
 • zápisy ze zasedání výborů a komisí,
 • informace o slibu pěti nových auditorů,
 • Pololetní zprávu o činnosti DK KA ČR za II. pol. roku 2023,
 • oznámení o provedení kontroly orgánů komory Dozorčí komisí KA ČR,
 • informace z kárné komise o statistice uložených kárných opatření,
 • informace z legislativního monitoringu.

Autor