DomůAktualityZ odborných výborů KA ČR

Z odborných výborů KA ČR

Výbor pro SMP/SME

Výbor se zabýval definitivním zněním návrhu vnitřního předpisu v souvislosti s vydáním nového auditorského standardu ISA for LCE (audit méně složitých účetních jednotek). Probíral rovněž některé otázky související s Chatboxem ISQM 1 a také finální znění vzorových kriterií a vzorových smluvních článků pro externí provedení monitoringu dle ISQM 1. Výbor také diskutoval první návrh programu pro podzimní dvoudenní seminář, který by se měl konat 31. října a 1. listopadu 2024.

Výbor pro správu profese

Výbor uspořádal během dubna složení slibu pro šest nových auditorů. Pro stávající auditory je na webových stránkách připravena žádost o vydání dodatku k oprávnění, kterou mohou auditoři použít po splnění všech podmínek ohledně ESG. Ke dni 30 dubna 2024 byl tento dodatek vydán čtyřem auditorům a třem auditorským společnostem. S ohledem na změnu zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, začal také výbor připravovat změnu směrnice pro odbornou praxi asistentů auditora.

Výbor pro vnější vztahy

Výbor projednal strategii komunikace komory na sociálních sítích včetně jednotlivých příspěvků, pokračování videí Hugo & Sally a článek o proběhlých oslavách 25. výročí vzniku Národní účetní rady. Byla zhodnocena vysoká kvalita přenosu hybridních školení. Dále se pokročilo v tvorbě nové koncepce webových stránek komory a prodiskutovaly se možnosti vylepšení fotografií ze slibů auditorů. Byl schválen text dopisu pro pozvané hosty na chystaný listopadový sněm a příloha časopisu týkající se kandidátů nominovaných do volených orgánů komory auditorů.

Redakční rada

Redakční rada projednala články do newsletteru Auditor č. 5/2024 a do třetího tištěného čísla Auditing zaměřené na reporting udržitelnosti, kde vzala v úvahu a zapracovala odborné recenze. Prodiskutovala se osnova příštího připravovaného tištěného čísla časopisu a vznikl předběžný seznam tématických okruhů a autorů článků do odborné přílohy Hospodářských novin, která vyjde tradičně na podzim. Byl vytvořen i koncept budoucího čísla časopisu věnovaného chystanému novému zákonu účetnictví.

Autor