DomůHugo & SallyHugo a Sally se baví o testování účetních zápisů 4

Hugo a Sally se baví o testování účetních zápisů 4

Finální audit – automatizované a manuální zápisy

Ještě jedna věc k tomu testu účetních zápisů a identifikaci potenciálně podezřelých zápisů. Chtěli bychom omezit náš výběr zápisů na ty, které jsou prováděny manuálně. Automatizované zápisy představují menší riziko podvodu. Souhlasíš, Sally?

Obecně souhlasím s nižším rizikem podvodu u automatizovaných zápisů. Jak je ale od manuálních zápisů na úrovni hlavní knihy odlišíme?

To je jednoduché, každý zápis nese příznak, jestli se jedná o manuální nebo automatizovaný účetní zápis.

Hugo, to je sice možné, ale musíme se zamyslet, jestli jsme schopni se na tyto příznaky uvedené v hlavní knize spoléhat. To bychom například museli testovat všeobecné kontroly nad informačním systémem, tzv. ITGC, což jsme se rozhodli u tohoto klienta nedělat.

Pokud tedy nebudeme schopni rozdělení zápisů na manuální a automatizované ověřit jinak, bude třeba do testování zahrnout jak manuální, tak automatizované zápisy.

Ano.

Petr Mališ
Petr Mališ
člen Výboru pro metodiku auditu KA ČR