DomůHugo & SallyHugo a Sally se baví o testování účetních zápisů 5

Hugo a Sally se baví o testování účetních zápisů 5

Finální audit – vzorek na základě stanovených kritérií

Hugo, kolik položek jsme v testu účetních zápisů identifikovali jako podezřelé po uplatnění definovaných charakteristik?

Sally, je to zvláštní, ale podle námi zvolených charakteristik nám vychází 145 rizikových zápisů na testování. S testováním takového množství položek jsme nepočítali a nemáme na to kapacitu. Myslel jsem, že podezřelých položek bude tak kolem 20. Navrhuji udělat z těchto 145 zápisů vzorek a ten otestovat.

Hugo, to nejde. Jestli jsme identifikovali 145 podezřelých zápisů, nemůžeme žádný z těchto zápisů ignorovat a z testu ho vynechat.

Sally, chápu správně, že je opravdu nutné vidět konkrétní podklady ke každému ze 145 zápisů?

Ne nezbytně. A jedná se skutečně o 145 jedinečných účetních zápisů nebo je možné je na základě charakteristik sloučit do skupin a otestovat například jen jednu položku pro každou skupinu?

Ano, to by mělo být možné. Při filtrování zápisů jsme si všimli, že se celkem 120 položek často opakuje. Zjistili jsme, že se jedná o 10 různých skupin zápisů, každý zaúčtovaný jednou za měsíc.  Otestujeme tedy jednu položku pro každou skupinu a v případě, že se nebude jednat o chybný nebo podvodný zápis, nepotřebujeme získávat detailní podklady k ostatním položkám v dané skupině.

Pokud se jedná skutečně o 10 skupin měsíčních zápisů, tak ano. Takto z celkových 145 podezřelých zápisů pokryjeme 120. A co těch zbylých 25 zápisů, které nelze sloučit do skupin podle společných charakteristik? Opravdu se jedná o podezřelé účetní zápisy?

Nejedná. Dalším posuzováním jsme zjistili, že jsou tyto zápisy převážně standardní. Například časové rozlišení výnosů prostřednictvím výnosů příštích období. Během nastavení strategie pro testování účetních zápisů nás nenapadlo, že klient bude tyto typy zápisů mít. Charakteristiky pro výběr podezřelých zápisů jsem tedy upravil, aby bylo jasné, že toto jsou standardní účetní zápisy. Výsledkem je, že pouze u dvou položek se jedná skutečně o podezřelé zápisy, ke kterým musíme získat další podklady a vysvětlení.

Tak to jste provedli dobře. Je běžné, že se charakteristiky v průběhu testování upřesňují.

Celkem tedy budeme testovat 10 měsíčně se opakujících zápisů a další dva jednorázové rizikové zápisy.

Petr Mališ
Petr Mališ
člen Výboru pro metodiku auditu KA ČR