Michal Štěpán

předseda Výboru pro metodiku auditu KA ČR

Hugo & Sally se baví o prohlášení vedení 1

Neopravené nesprávnosti

Hugo & Sally se baví o prohlášení vedení 2

Modifikace zprávy auditora

Metodika auditu aneb stále se něco děje

V posledních letech se stává téměř pravidlem, že pro každou auditorskou sezonu máme jeden novelizovaný auditorský standard. V roce 2023 to byl standard ISA 220 Řízení kvality auditu účetní závěrky. Novelizace byla relevantní zejména pro auditory, kteří provádějí audity za pomoci asistentů, neboť novelizovaný...