DomůHugo & SallyHugo & Sally se baví o prohlášení vedení 2

Hugo & Sally se baví o prohlášení vedení 2

Modifikace zprávy auditora

Sally, budu vydávat zprávu se dvěma výhradami, jedna je na známou nesprávnost a druhá na nedostatek důkazních informací. Přemýšlím, co v této souvislosti doplnit do prohlášení.

A k čemu jsi dospěl?

To je právě překvapivé. Že nemám, co bych tam doplnil. Minimálně auditorské standardy žádné prohlášení vedení z titulu výhrad nepožadují.

Správně. Prohlášení představují důkazní informaci. Zatímco výhrada je vyjádřením tvého názoru. Ten si děláš nezávisle na vedení. K tomu žádné prohlášení nepotřebuješ.

Ale měl jsem zato, že ho tam někteří auditoři dávají. Chtějí, aby jim vedení potvrdilo, že si je vědomo, že zpráva auditora bude obsahovat výhradu.

Já vím. Ale proč takové potvrzení chtějí?

Myslím, že proto, aby prokázali, že projednali zprávu auditora s vedením před jejím vydáním. Koneckonců to přeci auditorské standardy i zákon požadují.

To je pravda. Zprávu musíš projednat. To ale můžeš udělat mnoha způsoby. A je vhodnější udělat to formou skutečného jednání, nejen tím, že to napíšeš do návrhu prohlášení a necháš si to podepsat.

Aha. Takže auditor, který do prohlášení píše plánované výhrady, v podstatě jen využívá tento dokument jako pomůcku pro prokázání splnění povinnosti projednat zprávu. Ale tyto body nepředstavují žádná prohlášení ve smyslu standardu ISA 580.

Michal Štěpán
Michal Štěpán
předseda Výboru pro metodiku auditu KA ČR