DomůÚvodníkMetodika auditu aneb stále se něco děje

Metodika auditu aneb stále se něco děje

V posledních letech se stává téměř pravidlem, že pro každou auditorskou sezonu máme jeden novelizovaný auditorský standard. V roce 2023 to byl standard ISA 220 Řízení kvality auditu účetní závěrky. Novelizace byla relevantní zejména pro auditory, kteří provádějí audity za pomoci asistentů, neboť novelizovaný standard mimo jiné blíže specifikoval povinnosti auditora při řízení, dohledu a kontrole práce prováděné jeho týmem.

Pro audity účetních závěrek za rok 2024 bude účinný novelizovaný standard ISA 600 Skupinový audit. Nejviditelnější změnou je opuštění konceptu významných složek skupiny. Nově bude nutno audit skupiny plánovat primárně optikou jednotlivých řádků konsolidovaných výkazů a teprve následně posuzovat, které složky skupiny přispívají jednotlivým částkám a kdo bude provádět jaké práce. Ve výsledku bude nutná užší spolupráce mezi skupinovým auditorem a auditorem složky na úrovni jednotlivých položek tvořících konsolidovanou účetní závěrku. Pokud provádíte audity konsolidovaných účetních závěrek, doporučuji se s novým standardem seznámit.

Výbor pro metodiku auditu (VMA) přispívá komentáři k novelizovaným standardům již ve fázi jejich vývoje. Proto jsme v poslední době komentovali další návrhy novelizací standardů, jejichž přijetí se očekává v blízké budoucnosti, jako jsou ISA 500 Důkazní informace a ISA 570 Nepřetržité trvání podniku. V současnosti probíhá připomínkové období k novelizaci standardu ISA 240 Podvod, který budeme též připomínkovat (mimo jiné s řadou pochvalných komentářů).

VMA hraje aktivní roli též v dalších ověřovacích aktivitách specifických pro české prostředí. V letošním roce je to na prvním místě stále probíhající spolupráce s ministerstvem financí, ministerstvem průmyslu a obchodu a Energetickým regulačním úřadem na tvorbě požadavků na ověřování související s regulací cen elektřiny a plynu (ověřování údajů týkajících se odvodů z nadměrných zisků a kompenzací).

Kontinuálně pracujeme na průběžných aktualizacích metodických pomůcek, jako jsou například ilustrativní zprávy auditora nebo nedávno publikovaná aktualizace příručky pro ověřování dotací. Specifikem letošního roku je též úzká spolupráce s výborem pro malé a střední auditorské praxe, zejména v oblasti tvorby pomůcek pro implementaci standardu řízení kvality ISQM 1 a plánovaných kroků směrem k možné budoucí implementaci nového standardu pro audit méně složitých účetních jednotek (LCE).

VMA se taktéž snaží reagovat na aktuální trendy, například na pokračující digitalizaci firemních procesů a zvyšující se důležitost automatizovaných nástrojů jak na straně účetních jednotek, tak i na straně některých auditorů. Proto jsme publikovali sérii krátkých článků na toto téma inspirovaných materiály připravenými IFAC. A samozřejmě průběžně odpovídáme na dotazy auditorů, z nichž některé též publikujeme jako obecná vodítka pro ostatní auditory. Děkujeme a pište dál.

Autor