Helena Červená

členka Podvýboru pro ESG KA ČR

ESRS E4 Biologická rozmanitost a ekosystémy

ESRS E4 Biologická rozmanitost a ekosystémy je jedním z Evropských standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS), který stanovuje požadavky na zveřejňování informací o dopadech podniků na suchozemská, sladkovodní a mořská stanoviště, ekosystémy a populace souvisejících druhů živočichů a rostlin, včetně různorodosti v rámci druhů,...

ESRS E3 Vodní a mořské zdroje

ESRS E3 Vodní a mořské zdroje je jedním z Evropských standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS), který stanovuje požadavky na zveřejňování informací o dopadu podniků na vodní a mořské zdroje. Cílem standardu je zlepšit transparentnost a srovnatelnost informací o environmentálních dopadech podniků a...

ESRS E2 Znečištění

ESRS E2 Znečištění je dalším z Evropských standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti. Stanovuje požadavky na zveřejňování informací o znečišťování ovzduší, vody a půdy, jakož i o nakládání s nebezpečnými látkami. Stejně jako ostatní standardy zabývající se environmentálními tématy (ESRS E1–E5) usiluje ESRS E2...