Michal Štěpán

Metodika auditu aneb stále se něco děje

V posledních letech se stává téměř pravidlem, že pro každou auditorskou sezonu máme jeden novelizovaný auditorský standard. V roce 2023 to byl standard ISA 220 Řízení kvality auditu účetní závěrky. Novelizace byla relevantní zejména pro auditory, kteří provádějí audity za pomoci asistentů, neboť novelizovaný standard mimo jiné blíže specifikoval povinnosti auditora při řízení, dohledu a kontrole práce prováděné jeho týmem. Pro audity účetních závěrek za rok 2024 bude účinný novelizovaný standard ISA 600 Skupinový audit. Nejviditelnější změnou je opuštění konceptu významných složek skupiny. Nově bude nutno audit skupiny plánovat primárně optikou jednotlivých řádků konsolidovaných výkazů a teprve následně posuzovat, které...
Více...

Proč auditor vede spis

S kontrolami všech typů včetně auditů a třeba i technických revizí je jedna zásadní potíž: kontrola za sebou nezanechává žádnou stopu. Jak se tedy pozná,...

Neodkládejte nominace kandidátů do volených orgánů, termín je již 26. května

Pojďte vést komoru! Nebo znáte někoho, kdo by to měl dělat za vás? Ano, je to práce navíc. Je to ale práce, která je...

Národní účetní rada oslavila 25 let

Národní účetní rada oslavila v pondělí 22. dubna 2024 v reprezentačních prostorech Senátu Parlamentu České republiky 25. výročí svého založení. Komora auditorů měla tu...

Noví auditoři složili v dubnu slib

Dne 15. dubna 2024 se v sídle Komory auditorů ČR uskutečnil slib nových auditorů. Dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, a příslušných vnitřních předpisů...

Kontrolní činnost Dozorčí komise KA ČR v roce 2023

Kontrolní činnost Dozorčí komise KA ČR (dále také „DK“) je zajišťována prováděním souhrnných kontrol, kontrol dodržování členských povinností a mimořádných kontrol kvality auditorské činnosti....

Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR

Výkonný výbor se sešel 15. dubna 2024 a schválil: návrh změn Zkušebního řádu a Směrnice pro odbornou praxi asistentů auditora, které budou dále projednány ve...

Schválení směrnice CSDDD Evropským parlamentem

Evropský parlament schválil dne 24. dubna konečné znění směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, dále jen „CSDDD“). Členské...

ESRS E4 Biologická rozmanitost a ekosystémy

ESRS E4 Biologická rozmanitost a ekosystémy je jedním z Evropských standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS), který stanovuje požadavky na zveřejňování informací o...

Schválení směrnice CSDDD Evropským parlamentem

Evropský parlament schválil dne 24. dubna konečné znění směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, dále jen „CSDDD“). Členské...

Kontrolní činnost Dozorčí komise KA ČR v roce 2023

Kontrolní činnost Dozorčí komise KA ČR (dále také „DK“) je zajišťována prováděním souhrnných kontrol, kontrol dodržování členských povinností a mimořádných kontrol kvality auditorské činnosti....

V dubnu byl vydán nový standard IFRS 18

Jak bylo uvedeno v článku Nový standard IFRS 18 nahradí IAS 1, tak se stalo, a 9. dubna vydala Rada pro mezinárodní účetní standardy (International...

Proč auditor vede spis

S kontrolami všech typů včetně auditů a třeba i technických revizí je jedna zásadní potíž: kontrola za sebou nezanechává žádnou stopu. Jak se tedy pozná,...

IFAC zveřejnil nový dokument pro účetní

IFAC zveřejnil na svých webových stránkách materiál Equipping professional accountants for sustainability shrnující klíčové kompetence účetních, a to jak ty, které již v současné době...

Prohlášení vedení

IT v auditu 4

IT v auditu 3

IT v auditu 2

IT v auditu 1