Milan Bláha

Význam auditu je nutné vysvětlovat

Výbor pro regulaci a rozvoj profese (VRRP) má za sebou velmi rušný rok. Pod tento výbor spadají i dva podvýbory, a to podvýbor pro etiku a AML a podvýbor pro ESG. K tomu novela zákona o účetnictví, novela zákona o auditorech, problematika limitů, organizačních složek, jež dokreslují záběr našeho výboru. Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem členům i oběma předsedkyním podvýborů, Petře Jirkové Bočákové a Carolyn Břečťanové, za jejich velmi dobrou práci v uplynulém roce. Jako předseda VRRP bych se s vámi chtěl podělit o zkušenost, která mne dost zarazila. Během našich externích diskusí byla až příliš často slyšet věta: „Podnikatelé ten...
Více...

Vyjádření prezidenta KA ČR k návrhu na změnu limitů pro povinný audit

Nepochybuji o tom, že jako auditoři průběžně sledujete přípravu nového zákona o účetnictví. Osobně jsem do tohoto procesu aktivně zapojen jako člen poradní skupiny...

Pusťte si záznam webináře k ESG

V pátek 26. ledna uspořádala komora prostřednictví platformy Webex informační webinář ke splnění podmínek vyhlášeného prioritního vzdělávacího tématu (PVT) ESG.  Na webu komory najdete prezentaci...

Testy ESG na platformě LMS Competent

Z důvodu výrazného navýšení počtu uživatelů přesunula komora své e-learningové kurzy z platformy iTrivio do prostředí LMS Competent. Nově zde najdete všechny testy k prioritnímu vzdělávacímu tématu...

Byla předána čestná členství v Komoře auditorů ČR

Při příležitosti setkání bývalých prezidentů se současným prezidiem KA ČR dne 31. ledna 2024 byla předána čestná členství v Komoře auditorů ČR některým jejím bývalým...

Novelizované znění Etického kodexu (vydání 2023)

Novelizované znění Mezinárodního etického kodexu pro auditory a účetní odborníky (vydání 2023) (Etický kodex) obsahuje následující změny, které jsou účinné a v textu jsou...

Noví auditoři složili v lednu slib

Dne 22. ledna 2024 se v sídle Komory auditorů ČR uskutečnil slib nových auditorů. Dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, a příslušných vnitřních předpisů...

Vyúčtování a pohyblivý příspěvek pro rok 2024

Do 31. března 2024 je třeba podat dle § 3 příspěvkového řádu KA ČR vyúčtování příspěvků. Toto vyúčtování podávají na všichni auditoři a auditorské...

Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR

Výkonný výbor se sešel 22. ledna 2024 a schválil: plán činnosti a složení výboru pro správu profese na rok 2024, navržený program setkání s auditory na rok...

Aktualizace příkladů zpráv auditora

V souladu se změnami ISA, které se týkají zejména příkladů zpráv auditora uvedených ve standardech řady 700 a které byly zveřejněny v IFAC Handbook...

Upozornění na drobné změny v ISA

Mezinárodní auditorské standardy (ISA 210, 510, 570, 600, 700, 705, 706, 710, 720 a ISRE 2400) byly v Handbook of International Quality Management, Auditing,...

Hybridní seminář AE o udržitelnosti v SME

Accountancy Europe pořádá 21. února 2024 hybridní akci „Supporting SMEs with sustainability information“ v jejímž průběhu bude probíhat diskuse o: informacích z oblasti životního prostředí, sociální oblasti,...

Návrh etických standardů pro ověřování udržitelnosti

IESBA zveřejnila na svých webových stránkách návrh Mezinárodních etických standardů pro ověřování informací o udržitelnosti (IESSA) a souvisejících změn IESBA kodexu. K návrhu těchto standardů...

Dílčí úpravy auditorských standardů

IAASB zveřejnila na svých webových stránkách návrh drobných úprav některých auditorských standardů souvisejících s revizí definic kótovaného subjektu a subjektu veřejného zájmu v Mezinárodním etickém...

Automatizované nástroje a techniky v auditu − ověřování odchylek (potenciálních nesprávností) a relevantnost prováděcí materiality

Tento článek je poslední ze série témat zpracovaných IAASB ve formě podpůrných materiálů pro využití automatizovaných nástrojů a technik (ATT). Doporučujeme ho číst s ostatními...

Standard ESRS E1 Změna klimatu

ESRS standardy jsou rozděleny do tří kategorií (průřezové, tematické a odvětvové). Standard ESRS E1 se řadí mezi tematické standardy z oblasti životního prostředí. Společně...

Přehled o peněžních tocích

Hugo a Sally se baví o přehledu o peněžních tocích 1

Chybějící povinný přehled o peněžních tocích

Hugo a Sally se baví o přehledu o peněžních tocích 2

Ověření přehledu o peněžních tocích

Hugo a Sally se baví o přehledu o peněžních tocích 3

Nepovinné zveřejnění přehledu o peněžních tocích

Hugo a Sally se baví o přehledu o peněžních tocích 4

Význam přehledu o peněžních tocích

IT v auditu 4

IT v auditu 3

IT v auditu 2

IT v auditu 1