Eva Loulová

Nová úprava účetnictví je naším hlavním tématem

Práce související s novým zákonem o účetnictví se definitivně staly trvalou a významnou součástí náplně výboru pro účetní výkaznictví, protože v posledních několika měsících se toho stalo opravdu hodně.
Více...

Auditor se rozdělil na dva časopisy

Vážení čtenáři, spolu se vstupem do 31. roku od založení komory auditorů, tedy od ledna 2024, bude stávající časopis Auditor rozdělen do dvou s cílem...

Z odborných výborů KA ČR

Výbor SME/SMP, Výbor pro regulaci a rozvoj profese KA ČR

Novely prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví

Ve Sbírce zákonů v částce č. 199 byla 14. prosince 2023 zveřejněna vyhláška č. 443/2023 Sb. novelizující prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb., č. 501/2002...

Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR

Výkonný výbor se sešel 11. prosince 2023 a schválil: novou členkou podvýboru pro AML a etiku Soňu Hoblovou, novou členkou podvýboru pro ESG Helenu Červenou, nového člena...

Ze zasedání Volební komise KA ČR

Volební komise (VK) se opět sešla, aby v souladu s volebním řádem zahájila přípravy voleb do výkonného výboru a dozorčí a kárné komise a vyhlásila doplňkové...

Tradiční setkání profesních komor v roce 2023 proběhlo v Domě lékařů

Na pravidelném každoročním jednání, které se uskutečnilo 4. prosince loňského roku v pražském Domě lékařů, prezidenti a předsedové profesních komor zřízených zákonem potvrdili vzájemnou spolupráci a odmítli politické zásahy do fungování profesních samospráv. Za Komoru auditorů ČR se jednání zúčastnili první viceprezident Milan Bláha a viceprezidentka Hana Mužátková.

Setkání zástupců MF ČR, RVDA a KA ČR ohledně zkouškového systému KA ČR

Dne 7. prosince 2023 se v prostorách Komory auditorů ČR uskutečnilo setkání zástupců Ministerstva financí ČR, Rady pro veřejný dohled nad auditem a Komory auditorů...

Nominujte kandidáty do volených orgánů KA ČR do 31. března

Letošní sněm auditorů bude volit členy všech volených orgánů KA ČR. Volební komise stanovila termín 31. března pro přijímání návrhů na kandidáty. Sněm tedy bude...

Změna limitů pro kategorizaci účetních jednotek od 1. ledna 2024

Dne 21. prosince 2023 byla v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněna novela směrnice č. 2013/34/EU o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách...

Připojte se na informativní webinář k prioritnímu vzdělávacímu tématu ESG

V pátek 26. ledna 2024 od 11:00 do 12:30 proběhne informativní webinář ke splnění podmínek vyhlášeného prioritního vzdělávacího tématu (PVT) na téma ESG, jehož...

Pojďte pracovat na KA ČR jako metodik

Náplní práce metodika či metodičky je podpora odborných výborů komory a spolupráce s odborníky z oblastí auditu a účetnictví, tvorba metodických pomůcek pro auditory,...
spot_img

IFAC zveřejnil materiál o interních kontrolách

IFAC zveřejnil na svých webových stránkách materiál Building Trust in Sustainability Reporting: The Urgent Need for Integrated Internal Control zabývající se důležitostí jednotného kontrolního...

Povinnost auditora vyjádřit se ke zprávě o daních

Popis problému Novela zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, účinná od 1. ledna 2024 rozšířila povinné náležitosti zprávy auditora o povinném auditu o vyjádření auditora,...

Standard ESRS 2 – Obecné informace

V druhém ze série článků o standardech ESRS vás seznámíme s průřezovým standardem ESRS 2 – Obecné informace (dále jen ESRS 2). Společně s průřezovým...

Automatizované nástroje a techniky v auditu − často kladené otázky zabývající se rizikem nadměrného spoléhání se na technologie

Tento článek upozorňuje na vliv technologií při uplatňování některých aspektů Mezinárodních auditorských standardů (ISA) a zaměřuje se na konkrétní úvahy při využívání automatizovaných nástrojů...

Accountancy Europe zveřejnila materiál na téma udržitelnosti a proč je důležitá i pro malé a střední podniky (SME)

Accountancy Europe zveřejnila na svých webových stránkách materiál 5 reasons why sustainability matters for SMEs shrnující pět důvodů, proč je udržitelnost důležitá i pro...

Ověřování dotací u projektů financovaných z programů EU – nový vzor zprávy

Evropská komise vydala 15. března 2023 nový vzor zprávy o ověření výdajů vykazovaných v projektech hrazených z programů EU (dříve tzv. komunitární programy, tj. programy,...

Hybridní seminář AE o udržitelnosti v SME

Accountancy Europe pořádá 21. února 2024 hybridní akci „Supporting SMEs with sustainability information“ v jejímž průběhu bude probíhat diskuse o: informacích z oblasti životního prostředí, sociální oblasti,...

Hugo & Sally videa

IT v auditu 4

IT v auditu 3

IT v auditu 2

IT v auditu 1